top of page
flag.JPG

Įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai

Picture2.png
Sprendimai trūkstamų įgūdžių tolygiam lavinimui Europoje
Šia kalba paskelbtų įrašų dar nėra
Laukite naujienų...

IŠŠŪKIS

Dėl tam tikrų įgūdžių stokos plastikų pramonės įmonės visoje Europoje susiduria su įvairiomis problemomis: neužpildytos laisvos darbo vietos, prastovos, gamybos defektai, ilgi pristatymo terminai, neigiamas poveikis konkurencingumui.

 

Projekto partneriai išanalizavo tyrimų duomenis – kokie gebėjimai reikalingi plastikų gamybos mašinų derintojams. Nustatyta, kad plastikų pramonės sektoriuje šiandien reikalinga vystyti tvarumo ir skaitmeninius įgūdžius. 

 

1. Skaitmeninė pramonės revoliucija skatina ugdyti naujas kompetencijas ir didinti kvalifikaciją visoje pramonėje – taip pat ir plastikų sektoriuje.

2. Kuriant tvaresnę ekonomiką ir siekiant geriausių rezultatų, darbuotojams svarbu lavinti įgūdžius, žinias ir kompetencijas. Jos turi padėti efektyviai naudoti išteklius, naudotis technologijomis ir integruotis į verslo ir bendruomenės rutiną.

KOKYBIŠKAS PROFESINIS MOKYMAS

01

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI

02

TVARUMO ĮGŪDŽIAI

03

„LEAN“ TAIKYMAS GAMYBOJE
Challenge
Approach

UPSKILL KONCEPCIJA

PROJEKTAS

Projekto tikslas – priartinti Europos profesinio mokymo sistemą prie šiandienos realių plastikų sektoriaus darbo rinkos poreikių. Tam yra kuriama ir bus pilotuojama bei diegiama inovatyvi profesinio mokymo programa / ugdymo turinys, skirtas plastikų gamybos mašinų derintojams. Didelis dėmesys bus skiriamas skaitmeniniams gebėjimams, robotikai ir kitoms šiuolaikinėms gamybos technologijoms. Taip pat bus gilinamos žinios tvarumo ir verslumo srityse.  

 

Projektu siekiama:

  • Pagerinti profesinio mokymo kokybę;

  • Pagerinti mokytojų ir plastikų gamybos mašinų derintojų kompetencijas;

  • Sukurti profesinio mokymo turinį, labiau orientuotą į darbo rinkos poreikius;

  • Suteikti galimybę besimokantiems ir mokytojams naudotis šiuolaikiška skaitmenine mokymo medžiaga.

PAGRINDINIAI SIEKIAI
  • Ištirti ir nustatyti, kokia kvalifikacija ir mokymo turinys Europos profesinio švietimo sistemoje reikalingas plastiko liejimo srityje, kad atlieptų įgūdžių poreikius plastikų pramonėje šiandien ir ateityje;

  • Sukurti inovatyvų plastiko liejimo mašinų derintojų profesinio ugdymo turinį, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninių, robotikos, tvarumo ir verslumo kompetencijų ugdymui.

Picture2.png
INOVATYVI PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

1. Skaitmeniniai įgūdžiai skaitmeninėje ekonomikoje

Informacinių ir komunikacijos technologijų taikymas plastikų gamyklose ateityje pagerins plastikų gamybos sistemų efektyvumą, pritaikomumą ir tvarumą.

2. Tvarumo įgūdžiai 
Tvarios gamybos siekis ir tam tikri įgūdžiai reikalingi žiedinės ekonomikos vystymui, plastikų vertės grandinės kūrimui, „ekologiškai“ gamybai, produkcijai, vartojimui ir vartojimo ciklo pabaigai, efektyviam išteklių valdymui žiedinėje ekonomikoje.

 

3. LEAN metodo taikymas gamyboje  

LEAN taikomos priemonės ir procesai plastikų gamyboje padeda mažinti atliekų kiekį, o tuo pačiu didina efektyvumą, veiksmingumą ir pelningumą. LEAN metodas sumažina užsakymų vykdymo laiką ir kaštus, pagerina darbo saugą ir kokybę.

Partners
EuPC-Logonew.jpg
EuPC (Europos plastikų pramonės asociacija, Belgija) yra pirmaujanti ES lygio prekybos asociacija, įsikūrusi Briuselyje, atstovaujanti Europos plastiko perdirbimo įmonėms. EuPC sudaro apie 46 nacionalinės ir Europos plastiko perdirbimo pramonės asociacijos ir atstovauja daugiau nei 50 000 bendrovių, kasmet gaminančių daugiau kaip 50 milijonų tonų plastiko gaminių. Europos plastikų pramonė svariai prisideda prie Europos gerovės, nes skatina inovacijas, prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, skatina efektyvų išteklių naudojimą bei klimato apsaugą. ES plastikų perdirbimo įmonėse (daugiausia MVĮ) dirba daugiau nei 1,6 milijono žmonių, o apyvarta per metus viršija 260 milijardų eurų.
logotipas.png
APRC (Alytaus profesinio rengimo centras)  Įsteigtas 2004 m., pagrindinė veikla – profesinis mokymas. Kitos veiklos sritys apima vidurinį išsilavinimą, pagrindinį išsilavinimą, neformalųjį švietimą. APRC pagal tęstinio ir neformaliojo švietimo programas kasmet mokosi apie 1500 studentų ir 1500 suaugusiųjų. APRC vykdo 34 neformalaus profesinio mokymo programas ir 97 nuolatinio profesinio mokymo programas.
PAGRINDINIAI SIEKIAI
Publications
SUSIDOMĖJOTE UPSKILL PROGRAMA?
Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie mokymų medžiagą, prašome pateikti savo kontaktinius duomenis
Join us
bottom of page